USTAWIENIA SYSTEMOWE

 

METODA

Ustawienia służą poprawieniu relacji z innymi, stworzeniu satysfakcjonującego związku partnerskiego, poradzeniu sobie z lękiem, nerwicą, czy innymi problemami naszej psychiki, chorobą somatyczną, znalezieniu drogi do osiągnięcia celów ( np. pracy, rozwoju kariery, satysfakcji finansowej) itp. Pośrednictwo reprezentantów pozwala na ujawnienie stłumionych, często nieświadomych psychologicznych uwarunkowań naszych problemów oraz znalezienie ich rozwiązania.

 

Zasada działania:

Fizycy kwantowi twierdzą, że na najbardziej elementarnym poziomie wszystko jest energią i informacją, a wszechświat zbudowany jest holograficznie. Oznacza to, że wszystko jest ze sobą połączone i w każdym miejscu wszechświata można odtworzyć informacje dotyczące każdego systemu. Pracując z polem informacyjnym możemy nie tylko zdiagnozować przyczynę problemu, ale też ją rozwiązać. Dzieje się to poprzez zbudowanie nowego doświadczenia, z którego możemy korzystać i przywrócenie pierwotnego, zdrowego porządku. Zaskakujące jest to, że ustawienia działając na jeden element systemu wpływają też na cały system.
Fenomenem jest to, że reprezentanci wchodząc w rolę członków naszego systemu zachowują się podczas tej pracy dokładnie tak jak oni, nie znając ich. I to jest właśnie całą „magia”, którą można wyjaśnić prawami fizyki kwantowej.

Metoda ustawień systemowych jest metodą terapeutyczną, dlatego zaleca się, by decydując się na nie mieć dostęp do pomocy psychologicznej.

Ustawienia systemowe, nazywane też konstelacjami rodzinnymi to metoda wprowadzona do  współczesnej psychologii i psychoterapii  przez niemieckiego terapeutę Berta Hellingera, który obserwując zachowania i praktyki lecznicze rdzennych plemion afrykańskich, odkrył procesy rządzące systemami rodzinnymi i szerszymi grupami społecznymi. Technikę tą rozwinęli później jego uczniowie i następcy, m.in. Maria Senftleben-Gudrich, Wilfried De Philipp, Hedy Leitner-Diehl , prof.Franz Ruppert, Ewa Cyzman-Bany i inni.

Powszechne jest powtarzanie pewnych prawidłowości występujących w rodzinach: specyficznych sytuacji życiowych, chorób, autodestrukcji, różnych strat, braku powodzenia w związkach, życia poniżej własnych możliwości, zablokowania, wpadanie wciąż w te same schematy, itp. Dzieci nieświadomie przyjmując system rodzinny przyjmują również jego wartości, sumienie, a wraz z nimi losy – powtarzają błędy, bywają kalką rodziców, dziadków, kontynuują lub kończą rozpoczętą przez nich pracę, czy misję, walczą w imię racji poprzednich pokoleń – mając niejasne poczucie życia nie swoim życiem; czują się uwikłani. Mówiąc językiem Franza Rupperta – doświadczają wielu traum: symbiotycznej, straty, więzi lub systemowej. Jego zdaniem, przeżycie  traumy (sytuacji, wobec której człowiek jest bezbronny i bezsilny) aktywuje fizjologiczne i psychiczne mechanizmy obronne. Narażenie na pastwę sił przyrody, czy wypadek losowy jest równie traumatyczne jak przemoc ze strony innych, obcych czy osób, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie.

Traumatyczna jest krzywda fizyczna, ale i psychiczna, w tym bycie wychowywanym przez straumtyzowanych bliskich. Wtedy, zdaniem Franza Rupperta, dzieci przejmują od rodziców  ich straumatyzowane struktury psychiczne. Dzieje się tak, ponieważ  symbiotycznej potrzebie bezpieczeństwa i oparcia u ojca i matki, dzieci identyfikują się z mechanizmami przetrwania rodziców, chcą ich chronić, zapewniać bezpieczeństwo, wychowywać, przejmować odpowiedzialność, itd. Franz Ruppert przez Ustawienia Traumy wskazuje, że dziecko już jako dorosły musi być w stanie zrezygnować z iluzji, że może osiągnąć bezpieczną więź ze straumatyzowanymi rodzicami, czy bliskimi lub że może ich uratować swoim zaangażowaniem.

Powyższe wskazuje, że przeszłość systemu rodzinnego wpływa na losy wszystkich jej członków. Rodziny rządzą się określonymi porządkami, które Bert Hellinger nazwał „porządkami miłości”. Każda osoba w systemie ma prawo do przynależności do rodziny i szacunku przez sam fakt, że narodziła się w tym systemie; zajmuje określone miejsce w rodzinie, w zależności od kolejności pojawienia się w niej, ma równe prawo w dawaniu i braniu. Postępowanie wbrew tym regułom powoduje, że ktoś zostaje skrzywdzony, a wtedy system zostaje obciążony i szuka rozwiązania na swój własny sposób, często niezrozumiały i pozornie nielogiczny.

CZEMU SŁUŻĄ USTAWIENIA?

Ustawienia służą przywracaniu porządku i harmonii w systemie, m.in. przez zmianę struktur psychicznych w swoim wnętrzu.

Pośrednictwo reprezentantów pozwala na ujawnienie nieświadomych i stłumionych psychologicznych uwarunkowań oraz zastosowanie interwencji, które pomogą tak zmodyfikować nasz wewnętrzny obraz rodziny i zmienić przekazy z niej płynące, by rozwiązać uwikłania, które nie pozwalają nam funkcjonować w pełni naszych możliwości.

JAK TO SIĘ DZIEJE?

W ustawieniach ujawnia się fenomen uświadamiania sobie przez reprezentantów uczuć i związków, czy wiedzy dostępnej tylko osobom, które reprezentują. Klienci często potwierdzają słuszność reakcji reprezentantów. Zjawisko to pojawia się w każdym ustawieniu. Dla jego wyjaśnienia naukowcy odwołują się do koncepcji pola morfogenetycznego (Rupert Sheldrake), wiedzącego pola systemowego (Albrecht Mahr), sprzężenia  kwantowego, czy nieświadomych przekazów.

Bez względu na nazwę i wyjaśnienia to właśnie dzięki temu fenomenowi konflikty w systemie ujawniają się i mogą być rozwiązywane.

W trakcie rozwoju metody okazało się, że możne być ona stosowana również w obszarze innych systemów, np. organizacji, w obszarach: konflikty w miejscu pracy, kontakty z klientem, zarządzanie kryzysowe. Ustawiani mogą być zarówno ludzie jak i pojęcia abstrakcyjne (miłość, intuicja, kraj pochodzenia, naród). Niewytłumaczalność tych zjawisk może dezorientować, jednak skutki tego, jak ludzie korzystają pracując tą metodą, są realne.

TECHNIKA

Osoba ustawiająca wybiera reprezentantów dla członków swojej rodziny, siebie, części siebie,  a  również swojej Intencji – celu pracy terapeutycznej. Reprezentacji szukają sobie miejsca w polu, podążając za odczuciami, które spontanicznie się u nich pojawiają.  Ustawiający  może być jedynie obserwatorem procesu lub aktywnie uczestniczyć w ustawieniu (metoda Franza Rupperta).

Reprezentanci są proszeni by starali się wyrazić wszystko, co pojawia się, gdy uczestniczą w ustawieniu. Uwikłania w rodzinie ujawniają się, zaś prowadzący stosując odpowiednie interwencje pomaga odnajdywać indywidualne rozwiązania.

W ustawieniach, które prowadzę wykorzystuję założenia Terapii Ericksonowskiej, psychodramy, Rekonstrukcji Rodziny Virginii Satir oraz koncepcji Więzi i Traumy rozwijanej w pracy ustawieniowej Prof. Dra Franza Rupperta.

 

Terminy najbliższych warsztatów:

Łódź: 26 września (czwartek) godz. 18:00-21:00, koszt 85 zł / osoba, adres: „Nić Ariadny”, al.Kościuszki 1, sala 4.04, 11 października (piątek) godz. 18:00-21:00, koszt 85 zł / osoba, adres: „Nić Ariadny”, al.Kościuszki 1, sala 4.04, 13 października (niedziela) godz. 10:00 -15:00, koszt 140 zł / osoba, 210 zł / para, adres: „Nić Ariadny”, al.Kościuszki 1, sala 4.04

Wróblew: 28 września (sobota), godz.15-19, koszt 90 zł / osoba, 140 zł / para, adres: Wróblew 15 Gminny Ośrodek Kultury, 4 października (piątek), godz.17-21, koszt 90 zł / osoba, 140 zł / para, adres: Wróblew 15 Gminny Ośrodek Kultury, 25 października (piątek), godz.17-21, koszt 90 zł / osoba, 140 zł / para, adres: Wróblew 15 Gminny Ośrodek Kultury

Zapisy: 696 016 097