Psycholog, psychoterapeuta, Łódź

Adrianna Błaszczyk

psycholog, psychoterapeuta

psychoterapia indywidualna, par i rodzin

ustawienia systemowe

Pracuję z osobami skarżącymi się na lęki, fobie, nerwice, natręctwa, zaburzenia depresyjne,  mającymi objawy psychosomatyczne i somatyczne, chorującymi przewlekle,  cierpiącymi na  zaburzenia seksualne, a także parami starającymi się o dziecko.

Prowadzę również grupy terapeutyczno-rozwojowe, w tym grupy ustawień systemowych.

Wykształcenie:

 • 4 letni Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadzony przez Polski Instytut Ericksonowski.
 • „Ustawienia systemowe”- Dwuletnie szkolenie dla terapeutóww zakresie systemowych ustawień rodzinnych – prowadzący:: Maria Senftleben-Gudrich, Wilfried De Philipp, Hedy Leitner-Diehl
 • „Ustawienia systemowe w zarządzaniu i doradztwie”– prowadzony przez Claude’a Rosselet
 • udział w licznych grupach ustawień systemowych prowadzonych przez Polski Instytut Ericksonowski, prof.Franza Rupperta, Marka Wilkirskiego, Renatę Lisowską, Ewę Cyzman-Bany

Korzystam z regularnych superwizji, odbyłam terapię własną. Prowadzę terapię indywidualną, par i rodzin.

Więcej informacji:

http://www.goldenline.pl/adrianna-blaszczyk/

http://www.znanylekarz.pl/adrianna-blaszczyk/psycholog-terapeuta/warta

https://www.facebook.com/PsychologPsychoterapeuta/?ref=hl

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z moich usług

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma: Psychoterapia i Psychoedukacja Adrianna Błaszczyk z siedzibą w Pęczniewie, ul. Wodna 6, 99-235 Pęczniew, mail: adaada2@ wp.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia konsultacji psychologicznej i psychoterapii na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. h RODO.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe co obejmuje nie tylko wszelkie informacje związane wprost z wykonaniem usługi psychologicznej lub psychoterapeutycznej, ale także wszelkie dane identyfikacyjne i potrzebne kontaktowe w zakresie niezbędnym do spełnienia usługi medycznej lub realizacji któregokolwiek z innych wskazanych powyżej celów.

 4. W celu wypełnienia obowiązku prawnego Pani/Pana dane osobowe mogą one być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: podmioty świadczące usługi księgowe, Fundacja Wróć do Siebie (w sytuacji potrzeby uzyskania dowodu zapłaty za wizytę, jeśli pacjent/klient jest przyjmowany w ramach współpracy z w/w Fundacją, portal Znany Lekarz.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń (zgodnie z kc), licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niemniej jeśli Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania usługi psychologicznej lub psychoterapeutycznej, realizacja tych żądań może być niemożliwa w określonych sytuacjach.

 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umożliwiającym wykonanie warunków umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji postanowień umowy.

Informuję, że Fundacja Wróć do Siebie jest nową nazwą Fundacji Świadome Zdrowie.