Kontakt

ada1

Adrianna Błaszczyk

tel.: 696 016 097

gabinet: Łódź, ul. Wileńska 18/6

Klauzula informacyjna dla pacjentów/ klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Psychoterapia i Psychoedukacja Adrianna Błaszczyk z siedzibą w Pęczniewie, przy ul. Wodnej 6, tel. 696016097, e-mail: adaada2@wp.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 9 ust. 2 lit a, h RODO.

 3. W celu wypełnienia obowiązku prawnego Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: biuro rachunkowe, Fundacja Wróć do Siebie (w sytuacji potrzeby uzyskania dowodu zapłaty za wizytę, jeśli pacjent/klient jest przyjmowany w ramach współpracy z w/w Fundacją, portal Znany Lekarz.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 5. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń (zgodnie z kc), licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umożliwiającym wykonanie warunków umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji postanowień umowy.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahenta (w zakresie szkoleń i warsztatów)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Psychoterapia i Psychoedukacja Adrianna Błaszczyk z siedzibą w Pęczniewie, przy ul. Wodnej 6, tel. 696016097, e-mail: adaada2@wp.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 3. W celu wypełnienia obowiązku prawnego Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: biuro rachunkowe, Fundacja Wróć do Siebie ( jeśli szkolenie/warsztat jest organizowane przy współpracy z w/w/ Fundacją).

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 5. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń (zgodnie z kc).

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umożliwiającym wykonanie warunków umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji postanowień umowy.

 

Informuję, że Fundacja Wróć do Siebie jest nową nazwą Fundacji Świadome Zdrowie

Polityka prywatności